TechnoMedTas portalas - Duomenų teikimo grafikas

Duomenų apie brangias technologijas teikimo grafikas


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija) ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija), duomenys Akreditavimo tarnybai turi būti teikiami periodiškai.

 

Duomenų teikimo grafikas:

  Sausis Balandis  Liepa Spalis  
Darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija (medicinos prietaisu) ataskaita

Už praėjusių metų IV ketvirtį. Pateikti iki sausio 10 d.

Už I ketvirtį. Pateikti iki balandžio 10 d. Už II ketvirtį. Pateikti iki liepos 10 d. Už III ketvirtį. Pateikti iki spalio 10 d.
Brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų) naudojimo išlaidų ataskaita Už praėjusių metų IV ketvirtį. Pateikti iki sausio 10 d. - Už I pusmetį. Pateikti iki liepos 10 d. -

 

Įsigijus naują brangią sveikatos priežiūros technologiją (medicinos prietaisą): per 60 dienų nuo jo instaliavimo dienos pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai
Nutraukus brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) naudojimą: per 60 dienų pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai