TechnoMedTas portalas - Brangios sveikatos technologijos

Brangios sveikatos priežiūros technologijos


Akreditavimo tarnybai pavesta funkcija organizuoti ir koordinuoti naudojamų brangių sveikatos priežiūros technologijų valdymą. Atitinkamai Akreditavimo tarnyba nuo 2010 m. renka ir analizuoja duomenis apie Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugoms naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas.

 

Kas yra brangios sveikatos priežiūros technologijos (toliau - brangios technologijos)? 

Brangioms sveikatos priežiūros technologijoms priskiriamos 9 rūšių medicinos priemonės (prietaisai), kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Šios 9 rūšių medicinos priemonės yra pozitronų emisijos tomografai (PET), linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai (MRT), gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai (KT), mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai.

 

Kas privalo teikti duomenis apie brangias technologijas?

Duomenis apie naudojamas brangias technologijas Akreditavimo tarnybai turi teikti sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Įstaigos) ir asmenys, naudojantys brangias technologijas, teikdami paslaugas Įstaigoms.

 

Kokius duomenis būtina pateikti apie pradėtas naudoti brangias technologijas?

  1. Bendrą informaciją: brangios technologijos (medicinos priemonės) pavadinimą, tipą (modelį), partijos (serijos) numerį, gamintojo pavadinimą ir gamintojo šalies kodą, pagaminimo, įsigijimo ir naudojimo pradžios datas, nurodyti, ar prietaisus turi CE ženklą ir paskelbtosios įstaigos numerį ir naudojimo vietą (skyriaus pavadinimas, kabineto numerį).
  2. Pagrindines technines charakteristikas, kurios priklauso nuo brangios technologijos rūšies.
  3. Duomenys teikiami pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija) patvirtintus 1, 3-10, 14 priedus.    

Šie duomenys teikiami 1 kartą, išskyrus atvejus, kai Įstaiga siekia patikslinti Akreditavimo tarnybai anksčiau pateiktus šiuos duomenis.

 

Kokius duomenis privaloma teikti apie naudojamas brangias technologijas?

Apie naudojamas brangias technologijas privaloma periodiškai teikti šiuos duomenis:

  1. Naudojimo (darbo) valandų skaičių per mėnesį/ ketvirtį;
  2. Su technologija atliekamų procedūrų (tyrimų) skaičių per mėnesį/ ketvirtį;
  3. Technologijos naudojimo išlaidas per pusmetį.

Šie duomenys teikiami pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija).

Šių duomenų teikimo grafikas pateiktas skyriuje "Duomenų teikimo grafikas".

 

Kokius duomenis pateikti, kai brangios technologijos naudojimas nutrauktas?

Duomenys pateikiami, nurodant kokios brangios technologijos (brangios medicinos priemonės (prietaiso)) naudojimas nutrauktas, naudojimo nutraukimo data ir priežastis pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų teikimo prievolę ir tvarką?  

Plačiau apie tai skyriuje "Teisinė informacija".