TechnoMedTas portalas - Brangios sveikatos technologijos

Dokumentai, reglamentuojantys brangių sveikatos priežiūros technologijų valdymą


Lietuvos teisės aktai
 
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552.

  2. Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  3. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. T1-1024 Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo.

  4. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. T1-954 Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija Nr. T1-613).

  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-208 Dėl efektyvesnio brangios įrangos panaudojimo“.

  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-457 Dėl brangių medicinos prietaisų įsigijimo tikslingumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-947 Dėl Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašymo ir Prašymo dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą formos patvirtinimo“.

  8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.