TechnoMedTas portalas - Statistinė informacija

Statistinė informacija


Akreditavimo tarnybos duomenimis, 2020 metais Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) iš viso įsigijo 193 brangias medicinos priemones (prietaisus) (BSPT-MP), o 2021 metais  110 BSPT-MP.

 

2020 m. ir 2021 m. Lietuvos ASPĮ įsigytos BSPT–MP

Metai

 

UG

KT

MMG

MRT

ANG

GK

LG

DRP

PET

Iš viso

 2021

Viešosios ASPĮ

62

3

-

3

-

-

1

30

99

Privačios ASPĮ

9

-

-

2

-

-

-

-

11

Iš viso

71

3

-

5

-

-

1

30

110

2020

Viešosios ASPĮ

73

12

10

3

1

4

2

76

181

Privačios ASPĮ

9

2

1

12

Iš viso

82

12

12

3

1

4

2

77

193

Santrumpos: UG – diagnostinis ultragarso prietaisas; KT – kompiuterinis tomografas; MMG – mamografas; MRT – magnetinio rezonanso tomografas; ANG – angiografas; GK – gama kamera; LG – linijinis greitintuvas; DRP – diagnostinė rentgeno įranga; PET – pozitronų emisijos kompiuterinis tomografas.

 

2021 m. atliktos duomenų apie brangias medicinos priemones (prietaisus) 2020 metais analizės: