TechnoMedTas portalas - Statistinė informacija

Statistinė informacija


Akreditavimo tarnybos duomenimis, 2018 metais Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos iš viso įsigijo 78 brangios medicinos priemonės (prietaisai) (BSPT-MP).

 

2018 m. Lietuvos ASPĮ įsigytos BSPT–MP

SPĮ tipas

UP

KT

MMG

MRT

ANG

GK

LG

DRP

PET

Iš viso

Stacionarinės

38

8

1

5

2

17

71

Ambulatorinės

4

3

7

Iš viso

42

8

1

3

5

2

17

78

Santrumpos: UG – diagnostinis ultragarso prietaisas; KT – kompiuterinis tomografas; MMG – mamografas; MRT – magnetinio rezonanso tomografas; ANG – angiografas; GK – gama kamera; LG – linijinis greitintuvas; DRP – diagnostinė rentgeno įranga; PET – pozitronų emisijos kompiuterinis tomografas.

 

2018 m. atliktos duomenų apie brangias medicinos priemones (prietaisus) analizės: