TechnoMedTas portalas - Sveikatos technologijų vertinimas

Dokumentai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros technologijų vertinimą


Lietuvos teisės aktai
 
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552.
  2. Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  3. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. T1-165 „Dėl sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (nauja redakcija Nr. T1-1225).

 

Europos Sąjungos dokumentai 

  1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2011/24/ES "Dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo" (15 str.). 
  2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas 2013/329/ES.

 

Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai
 
  1. 2014 m. gegužės 24 d. 67-osios Pasaulio Sveikatos Asamblėjos priimta rezoliucija dėl Sveikatos intervencijų ir sveikatos technologijų vertinimo (WHA67.23).
  2. 2007 m. gegužės 23 d. 60-osios Pasaulio Sveikatos Asamblėjos priimta rezoliucija dėl Sveikatos priežiūros technologijų (WHA60.29).

 

Kiti dokumentai
 
Dokumentus parengė Austrijos Liudviko Boltzmano sveikatos technologijų vertinimo instituto (LBI-HTA) ekspertai, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą Akreditavimo tarnybos projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011).