TechnoMedTas portalas - Sveikatos technologijų vertinimas

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas


Kas tai yra?

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – tai sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių, prietaisų, vaistų, metodų, procedūrų ir pan.) nagrinėjimas saugumo, veiksmingumo, klinikinio ir ekonominio efektyvumo bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio aspektais, remiantis kokybės kriterijus atitinkančiomis mokslinėmis publikacijomis, tarptautinių klinicistų, ekspertų ir organizacijų rekomendacijomis bei technologijos gamintojų deklaruojama informacija. 

 

Koks vertinimo tikslas?

Gerinti sveikatos priežiūros kokybę, informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, medikus, pacientus bei visuomenę apie naujų (inovatyvių) sveikatos priežiūros technologijų potencialią naudą, saugumą ar riziką, efektyvumą ar neefektyvumą, ekonominę vertę ar neracionalias susijusias išlaidas. Ši įrodymais pagrįsta informacija būtina, planuojant Lietuvos, regiono ar įstaigos investicijas į sveikatos priežiūros technologijas, sprendžiant tikslinės pacientų grupės, indikacijų ir technologijos naudojimo išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto klausimus. 

  

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo istorija pasaulyje ir Europoje

Sveikatos technologijų vertinimo pradžia laikomi maždaug 1975 m., kai JAV Kongresas įkūrė pirmąjį pasaulyje sveikatos technologijų vertinimo biurą – OTA (angl. Office of Technology Assessment). Apie 1980 m. šios iniciatyvos persikėlė į Vakarų Europą ir Skandinavijos šalis – Prancūziją, Ispaniją, Švediją. Netrukus vertinimo institutai buvo įsteigti ir kitose ekonomiškai išsivysčiusiose Europos ir pasaulio šalyse. Lietuvoje sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimas pradėtas 2011 m. Akreditavimo tarnyboje.

 

Kas nustato vertinimo tvarką Lietuvoje?

Sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių, prietaisų, vaistų, kt.) vertinimo tvarką Lietuvoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija (plačiau).

 

Kokia yra sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarka?

 • Siekiant inicijuoti sveikatos technologijos (susijusios su medicinos prietaisais) vertinimą, Akreditavimo tarnybai turi būti pateikta užpildyta patvirtintos formos paraiška;
 • Paraiškas teikti gali viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
 • Paraiškos einamiesiems metams Akreditavimo tarnybai turi būti pateiktos iki kovo 1 d.
 • Akreditavimo tarnyba iki balandžio 1 d. pateikia informaciją apie gautas paraiškas svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui (toliau – Komitetas). Plačiau apie Komitetą skaitykite čia.  
 • Komitetas organizuoja sveikatos technologijų vertinimą pagal Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus kriterijus.
 • Akreditavimo tarnyba atlieka pavestus sveikatos technologijų vertinimus ir pateikia atlikto vertinimo ataskaitą su rekomendacijomis svarstyti Komitetui.

 

Kokie dažniausiai vertinami aspektai?

 • Technologijos aprašymas – paskirtis, veikimo principas, technologijos raida, paplitimas (naudojimas) kitose šalyse.
 • Sveikatos problema – sveikatos sutrikimo, kuriam skirta technologija, aprašymas; sutrikimo diagnostika, gydymas, stebėsena, baigtys; poveikis paciento neįgalumui, darbingumui; pacientų mirštamumo ir mirtingumo rodikliai bei kita statistinė informacija.
 • Klinikinis efektyvumas (veiksmingumas) – vertinama, ar technologija atitinka paskirtį ir duodą realią naudą, pvz., koks diagnostinių priemonių jautrumas, specifiškumas, patikimumas, ar turi realų teigiamą poveikį paciento sveikatos būklei, išgyvenamumui, sergamumui, mirtingumui.
 • Saugumas – ar technologija yra saugi pacientui, personalui (medikams), kokie galimi šalutiniai poveikiai, nepageidaujami įvykiai, jų rizika ir tikimybė. 
 • Ekonominis aspektas – kokios su konkrečia vertinama technologija yra susijusios išlaidos, sąnaudos, kiek valstybės (PSDF) biudžetas galėtų sutaupyti, kuri alternatyva yra ekonomiškai naudingesnė sveikatos sistemai.
 • Socialiniai, teisiniai, etiniai aspektai – aktualesni, nagrinėjant nevienareikšmiškai vertinamas sveikatos technologijas: genetinį testavimą, nevaisingumo gydymą, organų transplantacija.

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimą ir tvarką? 

Plačiau apie tai skyriuje "Teisinė informacija".